Afbrænding (grene og haveaffald) – Din regel guide

Opdateret: 10. august 2021

Alle de regler, og alle de artikler på nettet som peger forskellige veje. Efter vi har undersøgt emnet omkring afbrænding af haveaffald, forstår vi jeres forvirring. Her i artiklen vil vi give et mere samlet overblik, så du kan sikre dig at overholde regler.

God fornøjelse!


Hvad er have affald

Haveaffald er som udgangspunkt det typiske restprodukt der er efter en oprydning, opskæring, eller vedligeholdelse af haver. Haveaffald er udelukkende af biologisk oprindelse, og derfor inkludere ikke forarbejdet materialer såsom hegn, fliser, fuglehuse eller brædder, som også kan være restprodukter fra have. Disse høre ikke under haveaffalds kategorien, og har sin egne betegnelser. I stedet forstås der som tidligere nævnt, at affaldet skal være af biologisk oprindelse, og ikke forarbejdet og skabt i en form for produktion. Mindst ligeså vigtigt er at affaldet kan nedbryde sig selv i en kompost. Nedenfor er en liste over hvad kan betegnes som haveaffald.

  • Afklip fra hæk, buske og mindre træer
  • Ukrudt, mos, græs og blomster
  • Blade og løvfald
  • Mindre rødder og grene
  • Nedfaldsfrugt

Hvor skal haveaffald hen?

Det er en god ide at overveje om affaldet skal til kompost i stedet for afbrænding, eller på den kommunale genbrugsplads i stedet for kompost. Mulighederne er heldigvis mange, men der ligger overvejelser bag ved hvad der er rigtigt at gøre for dig. Både for at overholde love og regler, men også for at gøre det nemmest for dig. Heldigvis er der fordele at hente ved at benytte sig af hvert alternativ.

Kompost

Der er mange fordele ved at holde sig en kompost. Udover at du i sidste ende kommer af med dit affald, så opnår du fordele som en næringsrig jord fra komposten der kan bruges i haven. Kilde

Genbrugsstation/losseplads

På din lokale kommunale genbrugsstation er du sikret den rette rådgivning, og mulighed for at komme af med dit affald. Her vil du oftest kører hen hvis kompost og afbrænding ikke er en mulighed, som f.eks. hvis dit haveaffald er for stort, eller du ikke har et lovligt sted at afbrænde dit haveaffald.

Afbrænding

Afbrænding af haveaffald er omdrejningspunktet i artiklen, og vi vil være så klare som muligt omkring reglerne. De kan nemlig godt have nogle gråzoner, så træd varsomt. Vi vil beskrive regler lidt nærmere senere i artiklen. Her i denne sektion vil vi blot nævne at haveaffald i overkommelige størrelser, og kun hvad man kan producere i en etfamilieshave på en sæson, kan komme på bål. Store træer og rødder er ikke anbefalet, da det nemt kan komme ude af kontrol. Men husk, det er ikke alle steder det er lovligt at brænde af. Det kommer vi til.

Hvad man ikke må brænde på bål

Mange ved fra opvækst, og læring i skole mv. at ikke alt er hensigtsmæssigt for miljø og sundhed at afbrænde. Som f.eks. plastik, imprægneret træ, mm. Som tommelfingerregel kan man altid gå ud fra at materiale som har været en del af en produktion, og behandlet med kemi eller andet syntetisk stof ikke må afbrændes. Men det siger jo sig selv, for det er jo ikke haveaffald. Det hører ikke under den liste som vi har præsenteret tidligere som haveaffald.

Må jeg smide haveaffald i skoven?

Det korte svar er nej. Haveaffald smidt i skove, om end det er privat eller offentlig areal, betragtes som almindelig husholdningsaffald. Det er der god grund til, affaldet kan ændre i beplantningen og miljøet i skoven, og have store konsekvenser for skoven. Det er strafbart med bøde, og du kan læse mere om det på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Her skal haveaffald brændes

Overordnet må du ikke brænde dit haveaffald af i din private have, i byzonen og sommerhusområder. Det eneste sted indenfor dette område, som normalt er lovligt, er på Sankt Hans bålet til Sankt Hans. Men her vil vi råde dig til at sikre dig omkring regler i din egen kommune. Heldigvis er det blevet nemmere, og kan gøres via borger.dk. Det beskriver vi nærmere længere nede.

Afbrændingsregler for landzone kontra byzone

Det er forbudt at brænde haveaffald af i byzoner og sommerhusområder. Medmindre din kommune har andre regler, og de fleste kommuner giver lov til afbrænde haveaffald på Sankt Hans bål årligt. Men reglerne for afbrænding i landzoner er anderledes, og igen kan de regler variere fra kommune til kommune. Vi har fundet et eksempel fra Sønderborg, Tønder, Aabenraa og Haderslev kommune hvor det er lovligt at afbrænde grene og kviste fra eks. hegnafkapning, hvis afbrændingen foregår kontrolleret og udenfor 100 meter af samlet bebyggelse i landzonen. Kilde

Vi har derudover undersøgt affaldsregulativerne for Norddjurs kommune, og her lyder det ”… må borgere og grundejere afbrænde haveaffald i perioden 1. december til 1. marts. Dette gælder dog ikke for afbrænding af affald i byzone og i sommerhusområder.” Kilde

Regler for afbrænding i din kommune

Som nævnt flere gange så kan reglerne for afbrænding variere alt efter hvilken kommune der skal afbrændes i. Derfor er det nemmeste at kontakte kommunen, eller læse kommunens affaldsregulativ omkring afbrændingsregler for borgere og grundejere. Heldigvis er de nemt tilgængelige igennem N-STAR (Nationale Standard Regulativer). Du kan finde link til regulativerne hos Energistyrelsen her.

Sikkerhed omkring afbrænding af haveaffald 

Langt de fleste affaldsregulativer forskriver at størrelsen på afbrænding, såfremt tilladt, skal være af ”mindre størrelse”. Dog ved Sankt Hans bål gælder andre regler og forhold, som skal overholdes. Vi har selv haft udfordringer med at finde frem til specifikke regler omkring størrelse på bålet, og reglerne omkring et Sank Hans bål. De fleste henviser til kommunens hjemmeside, men selv her bliver de ikke altid specificeret tilstrækkeligt. Derfor anbefaler vi at ringe kommunen op, eller som minimum følge det fælleskommunale beredskabs anvisninger for afbrænding. Vi har fundet frem til Beredskab og Sikkerhed fra området omkring Randers, Favrskov og Djursland, som har en udmærket hjemmeside der giver gode råd og vejledning omkring sikkerhed ved Sankt Hans bål:

  • Afstand: 30m til bygninger med hårdt tag, 60m til let antændelige afgrøder, 200m fra let antændelig materiale såsom stråtag, brandfarlige stoffer mm.
  • Tænd ikke bålet med tændvæske, benzin eller sprit.
  • Hold øje med små børn omkring bålet.
  • Du må ikke tænde bålet hvis det blæser kraftigt (mere end 10,8 m/s).
  • Sikre at bålet er helt slukket, inden det forlades.

Kilde

Bøde for afbrænding af haveaffald

Overtrædelser af reglerne om afbrænding i din kommune kan udløse en bøde.

Yderligere kilder

Borger.dk

Simon

Simon er uddannet IT-teknolog, og har en lang erfaringsmæssig baggrund indenfor Informations teknologi.

Skriv et svar